Перша інфраструктурна компанія України

Про нас

Інфра - це незалежна українська інвестиційна компанія. Наша основна спеціалізація - це прямі інвестиції в інфраструктуру. Ми структуруємо проекти та угоди для наших клієнтів, партнерів, громадських зацікавлених сторін та власних переваг

Ми зацікавлені в проектах, які виконуються на умовах державно-приватного партнерства (ДПП), концесіях та проектному фінансуванні.

Ми зосереджуємося переважно на проектах, що застосовують принципи ДПП, концесії та фінансування проектів на залізницях, автомагістралях, аеропортах, портах та інших транспортних, енергетичних, соціальних, медичних, телекомунікаційних та рекреаційних інфраструктурних галузях.


 

Спеціалізація
Головною метою INFRA є - діяльність на ринку інфраструктури. Наше занепокоєння полягає у пошуку інвестицій у проекти, що використовують ДПП, концесії та проектне фінансування. Компанія є незалежним гравцем. INFRA реалізує проекти в галузях залізниць, автомобільних доріг, аеропортів, портів та інших транспортних, енергетичних, соціальних, медичних, телекомунікаційних та рекреаційних інфраструктурних галузей. INFRA займається пошуком, організацією, фінансуванням, запуском проектів, управлінням цими проектами як самостійно, так і спільно з партнерами або третіми сторонами, а саме - урядовими або приватними компаніями. Діяльність INFRA поділяється на кілька великих функціональних напрямків.

Організація угод та проектів
INFRA організовує проекти та угоди з самого початку до моменту фактичного інвестування. Він також включає всі необхідні організаційні та узгоджені процедури. INFRA виконує проекти частково або, в більшості випадків, до самого кінця. Компанія розробляє проекти та угоди в інтересах державних зацікавлених сторін, приватних інвесторів та власної вигоди. Заради компанії, клієнтів та партнерів INFRA займається просуванням проектів на ринку та у державному секторі, фінансуючи та комерційним маркетингом та PR проектами, що включає IR та GR.

Консультація щодо інвестицій
INFRA надає послуги консультування для внутрішнього замовника, включаючи компанії, що знаходяться в залежності, та зовнішнього - приватного та державного. Компанія також відповідає за стратегічне, інфраструктурне консультування, розробку та впровадження інфраструктурних стратегій ДПП компанії. Відповідно до інвестиційного консалтингу, також виконуються операції зі злиття та поглинання на ринку інфраструктури, реструктуризації інфраструктурних активів та окремих проектів. Досягти мети продовжувати функціонувати та розвивати приватні компанії. Якщо державна або приватна сторона вимагає виключно кваліфікованої реалізації проекту, це може бути зроблено з точки зору консультаційних цілей або за принципом "під ключ" до самого кінця.


 

Фінансування проектів
INFRA організовує та забезпечує фінансування інфраструктурних проектів. Пріоритет надається конкретному проектному фінансуванню шляхом структурування позики, облігацій, державного та інших видів капіталу.
Крім того, також виконуються проекти формування пулів, синдикатів фінансових інвесторів, а також розподіл проектів серед приватних клієнтів. Останнім часом спостерігається зростання ринкових вимог до угод, які базуються на нетривіальних, змішаних способах залучення коштів та структуруванні джерел. Також виконуються організації LBO, MBO-проектів в інфраструктурній галузі.

Управління проектами та угодами
INFRA здійснює значну кількість операцій, які стосуються контролю інвестиційних проектів, інфраструктурних активів, якщо цього вимагає внутрішній замовник. Компанія контролює ефективність операцій та стратегічний розвиток власних та зовнішніх активів. Сюди також входять завдання розвитку компанії, в яку розподілялись інвестиції. INFRA відповідає за оперативне та стратегічне адміністрування та діяльність сукупних інтерпретів, створених з різними клієнтами у сферах їх інтересів.

Аналітика та сприяння розвитку ринку
Компанія має розвинений аналітичний відділ. INFRA проводить дослідження та аналізи в інфраструктурних галузях в інтересах ринкових, державних та приватних компаній. Компанія також є найбільшим постачальником галузевої ретельної, відповідної, практичної та сучасної інформації.


 

Роль у проектах
Налагоджуючи проекти, INFRA виконує такі ролі:
• Кооперативний інвестор інфраструктурних проектів, організатор об'єднання інвесторів;
• Інвестиційний агент, який виконує проекти під ключ і приймає на себе ризики, у тому числі фінансові;
• Виконання інфраструктурних проектів та активів;
• інвестиційний радник та консультант уряду чи приватної сторони;
• Організатор та постачальник інвестиційних угод.
За певних обставин INFRA виконує інші функції. Це варіюється від загального контролю підготовки та розробки проекту до реалізації певних частин завдання. Проекти виконуються в інтересах державної та приватної сторони, які представляють різні сторони бізнесу, наприклад оператори, будівельники, постачальники, експлуататор, а також власна вигода.
INFRA орієнтована на постійний пошук та аналіз інвестиційних можливостей у широкому спектрі інфраструктурних та квазіінфраструктурних проектів, наприклад, енергетичних, транспортних, соціальних, медичних та рекреаційних проектів.

Наш спосіб реалізації проекту
• Ідея
• Підготовка
• Коригування та затвердження
• Підписання контракту
• Фінансування
• Реалізація
• Вихід