Проблеми залізниці в Україні

 

Щодо залізничного транспорту.

Залізничний транспорт є базовим для існуючої структури економіки України, адже вантажну базу формують вугілля (27% загального обсягу перевезень залізничним транспортом), руди залізна і марганцева (19%), чорні метали (7%), нафта і нафтопродукти (6%), зерно і продукти перемолу (5%).

Залізниця щорічно забезпечує перевезення понад 300 млн. тонн вантажів та біля 500 млн. пасажирів. Українські залізниці є ключовим, а в деяких випадках єдиним способом пересування вантажів у країні.

Акціонерне товариство «Українська залізниця» – системно та стратегічно важливе підприємство у сфері залізничних перевезень, котре є невід’ємною частиною економіки України, оскільки основною метою діяльності Товариства є забезпечення потреб економіки та населення України у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

Міністерство інфраструктури України, як центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту неодноразово протягом 2017-2018 років інформувало Кабінет Міністрів України, Правління та Наглядову раду АТ «Укрзалізниця» про ситуацію, що склалася з функціонуванням Товариства, зокрема в частині відсутності чіткого бачення пріоритетів розвитку Товариства, неспроможність Товариства забезпечити потреби економіки та населення України в якісних перевезеннях, фінансової стабільності Товариства, тощо.

Крім того, в межах своїх повноважень, Мінінфраструктури надавались рекомендації та пропозиції щодо покращення ефективності роботи АТ «Укрзалізниця» за основними напрямками роботи.

До сьогодні відсутня Стратегія розвитку АТ «Укрзалізниця» на найближчі 5 років. Фактично стратегічне підприємство працює без визначення цілей та пріоритетів розвитку. При цьому, тільки з початку 2019 року Мінінфраструктури отримано на розгляд третю редакцію проекту Стратегії розвитку Товариства, до кожної редакції проекту висловлюються суттєві зауваження, які не враховуються керівництвом Компанії або враховуються формально.

Головне зауваження – відсутність конкретних показників для оцінки реалізації Стратегії. Виникає питання щодо наявності у керівництва АТ «Укрзалізниця» чіткого бачення стану Товариства після досягнення цілей Стратегії.

Повністю зупинено процес структурної реформи АТ «Укрзалізниця» у відповідності до положень директив Європейського Союзу, зобов’язання щодо імплементації яких Україна взяла на себе відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Відсутня дорожня карта проведення структурних перетворень, розділення оператора інфраструктури та перевізників. Не зважаючи на активну роботу з європейськими експертами, не розроблені проекти сучасних системи управління безпекою перевезень, систем управління якістю процесами в Товаристві.

Натомість АТ «Укрзалізниця» зайняло неконструктивну позицію щодо проведення пілотного проекту доступу приватних локомотивів для оперування на малодіяльних дільницях залізничної інфраструктури. Водночас АТ «Укрзалізниця» вже не в змозі задовільнити власними силами попит на перевезення залізничним транспортом.

Так, до Мінінфраструктури продовжують надходити численні скарги від вантажовідправників щодо незабезпечення АТ «Укрзалізниця» необхідним рухомим складом, невідповідності планування перевезення вантажів тощо. Внаслідок хронічного погіршення експлуатаційних показників використання вагонного та локомотивного парків, на сьогодні, АТ «Укрзалізниця» не в повному обсязі забезпечується перевезення як сировини, так і готової продукції вантажовідправників, що стримує збільшення виробництва вітчизняних промислових і аграрних підприємств і таким чином гальмує розвиток економіки України.

Як результат, сьогодні продовжується тенденція падіння обсягів перевезення вантажів залізничним транспортом в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Так, обсяг перевезень вантажів залізницями України тільки за 4 місяці 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року скоротився на 2,82 млн. тонн (або на 2,7 %), в тому числі обсяг перевезення високодохідних транзитних вантажів зменшився на 2,43 млн. тонн (-38,8%), у внутрішньому сполученні обсяг перевезень зменшився на 2,21 млн. тонн (4,6%), у імпортному сполученні – 0,4 млн. тонн (2,6%), при цьому тільки обсяг перевезень у експортному сполученні зріс на 2,2 млн. тонн (6,0%).

Внаслідок невиконання запланованих обсягів перевезення вантажів зменшується обсяг доходів та виручки Товариства, що в свою чергу призводить до необхідності зменшення обсягу видатків та може призвести до погіршення технічного стану основних засобів, в тому числі державної інфраструктури, яка передана Товариству на праві господарського відання.

З метою стабілізації фінансового стану компанії, менеджмент Товариства має вживати негайних заходів для покращення ситуації.

Однак, внаслідок відсутності вжиття невідкладних заходів для забезпечення фінансової стабільності АТ «Укрзалізниця, на сьогодні склалася вкрай негативна ситуація в частині спроможності своєчасно погасити наявні боргові зобов’язання, що в свою чергу може стати причиною дефолту Товариства.

Ситуація з обслуговуванням єврооблігацій, розміщених компанією «Шортлайн Пі-Ел-Сі» на суму 500 млн дол. США – яскравий приклад неспроможності менеджменту компанії своєчасно вирішувати стратегічні проблемні питання. Затягування із вжиттям заходів з фінансового оздоровлення, в рамках підготовки компанії до погашення основного боргу, призвело до необхідності особистого втручання в ситуацію вищого керівництва країни та вимушеного залучення додаткових короткострокових кредитних ресурсів з метою недопущення дефолту АТ «Укрзалізниця».

Разом з цим, слід зазначити, що боргові зобов’язання перед «Шортлайн Пі-Ел-Сі» не єдиним проблемним питанням в кредитному портфелі АТ «Укрзалізниця». Так, на сьогодні ряд зобов’язань, за якими програно судові справи та/або існують рішення про примусове стягнення коштів з рахунків Товариства, зокрема заборгованість перед ПАТ «Промінвестбанк» (загальна сума боргу, прострочених відсотків та пені складає приблизно 180 млн. дол США), позовні вимоги АТ «Doğuş Inşaat ve Ticaret A.Ş.» щодо стягнення додаткових витрат при будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві (загальна сума позовних вимог складає близько 25 млн. дол США) та позивні вимоги ПрАТ «Інтербудмонтаж» щодо стягнення додаткових витрат при будівництві Бескидського тунелю (сума позовних вимог складала близько 12,4 млн. євро).

При вирішенні фінансових питань керівництво Товариства покладається в більшій мірі на програми додаткового отримання доходів за рахунок реалізації ініціатив АТ «Укрзалізниця» в частині індексації тарифів та удосконалення тарифної політики. Однак, наразі запропоновані ініціативи не впроваджені, реалізація та терміни введення їх в дію залежать від погодження відповідних проектів нормативно-правових актів заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Дуже гостро стоїть питання стосовно відшкодуванням коштів за перевезення пільгових категорій пасажирів. Так, за 4 місяці 2019 року АТ «Укрзалізниця» здійснено перевезень пільгових категорій громадян на суму 313 756 тис. грн, а компенсацій отримано на суму 26 812 тис. грн, що становить лише 8,5%. Зважаючи на низький відсоток компенсацій за здійснення зазначених перевезень, Товариству необхідно активізувати роботу з органами місцевого самоврядування щодо відшкодування коштів за вищезазначені перевезення.

Не менш гостро стоїть питання необхідності надання пільг АТ «Укрзалізниця» при сплаті податку на землю на період 2019-2021 років.

З 01.01.2019 набрав чинності Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 році» (далі – Закон № 2628), згідно з яким з пункту 284.4 статті 284 Податкового кодексу України виключено слова «надані для залізниць у межах смуг відведення». Тобто, з 01.01.2019 залізнична галузь повністю позбавлена пільги зі сплати земельного податку в розмірі 25% нарахованого податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 Податкового кодексу України.

Враховуючи те, що загальна площа земельних ділянок залізничного транспорту складає 209,4 тис. га (без земельних ділянок, розташованих у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на території Криму), які територіально розгалужені в межах 24 областей України та м. Києві, зазначені зміни призведуть до суттєвого збільшення сплати товариством у 2019 році земельного податку та збільшення витрат.

З урахуванням діючої у 2018 році пільги планувалося сплатити земельний податок у сумі 0,65 млрд грн, при тому, що у 2017 році при нарахуванні податку на загальних підставах сплата склала 1,7 млрд грн. Проте з огляду на законодавчо надану товариству пільгу органами місцевого самоврядування протягом року активно проводилася робота щодо збільшення ставок податку навіть після закінчення термінів декларування земельного податку, в результаті чого товариство сплатило у 2018 році земельний податок у сумі 1,2 млрд грн, тобто в 1,8 рази більше, ніж було заплановано.

Скасування зазначеної пільги з 01.01.2019 призвело до збільшення сплати земельного податку порівняно з 2018 роком у 3,4 раза, тобто сплата складе близько 4,2 млрд грн.

Відсутність для Товариства пільг щодо сплати земельного податку призвело до зростання собівартості перевезень, і галузь буде вимушена ініціювати питання щодо підвищення тарифів.

Слід зауважити, що згідно з підпунктом 283.1.4. пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу України землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування взагалі не підлягають оподаткуванню, відповідно створено нерівні умови для оподаткування земель для автомобільного та залізничного транспорту, що порушує принципи справедливості оподаткування.

Зростає невдоволення залізничників, що призводить до постійних скарг як працівників АТ «Укрзалізниця», так і мітингів галузевих профспілок. Вимоги профспілок не змінюються вже більше півроку, що вказує на ігнорування потреб залізничників зі сторони керівництва Товариства. Також викликає занепокоєння ситуація з масовими звільненнями професійний залізничників, в першу чергу професій, безпосередньо пов’язаних з процесом перевезень.